Huembsto.se

Kategorier och länkar inom Utbildning

Bartenderutbildningar Folkhögskolor Språkresor Högskolor och universitet Yrkesutbildningar
Teknikutbildningar Utbildnings företag Stipendium Övrigt

Hitta personlig assistentutbildning

Vi vill vara med och göra assistansvården i Sverige till bland den bästa. Hos Vivida så har vi en mängd olika kompetenshöjande utbildningar där vårt mål är att öka kvaliteten på vårt arbete. Att ha en kunnig assistent ökar tryggheten och bidrar till en högre stabilitet för våra kunder. Våra utbildningar finns i fler steg - allt ifrån introduktionsutbildningen till slutgiltiga fortsättningsutbildningar. Kontakta gärna oss om du har några frågor eller är intresserad av att ta utbilda dig hos Vivida!

Utbilda jobbet på konferens med en talare / föreläsare

En spännande konferens blir som bäst med en kunnig talare inom sitt respektive ämne. oavsett om konferensen är om alldagliga ting och behöver lite extra humor, eller om ämnet kräver en marknadsanalyter så har vi en föreläsare för alla kategorier. Vi vill göra det enkelt och smärtfritt att boka en talare så vi har samlat ett bokningssystem utan mellanhänder som gör detta möjligt. Välkommen till Svenska Talare!