Huembsto.se

Kategorier och länkar inom Banker

SEB

SEB erbjuder små och medelstora företag anpassade tjänster, som ursprungligen utvecklades i samarbete med bankens större företagskunder. Dessutom har vi ett stort antal tjänster som vänder sig särskilt till småföretag och entreprenörer. SEB förser cirka fyra miljoner privatpersoner med rådgivning och tjänster för att möta deras finansiella behov utifrån ett helhetsperspektiv. Tjänsterna omfattar såväl vardagliga transaktioner som sparande, kapitalförvaltning, lån och livförsäkring.

Swedbank

Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,9 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags och organisationskunder. Det gör oss till Sveriges största bank till antalet kunder och ger oss en ledande ställning även i våra övriga hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen. Som en stor bank är vi en väsentlig del i det finansiella systemet och spelar en viktig roll i de lokala samhällen där vi verkar. Vi har ett djupt engagemang i att bidra till en sund och hållbar finansiell utveckling både för våra kunder, våra ägare och för samhället i stort.

Amfa Bank

Amfa Bank är Sveriges enda företagsbank med fakturaköp som kärnverksamhet. Amfa Bank var först med fakturaköp i Norden. Vi är en bank som vänder sig till företag och hjälper dem med rörelsekapitalfinansiering genom factoring av typen fakturaköp. Vi erbjuder också en mycket konkurrenskraftig inlåningsränta för både privatpersoner och företag. Factoring av typen fakturaköp är den form av factoring som Amfa Bank introducerande till Sverige 1993 och den enda typen av factoring vi sysslar med. Fakturaköp innebär att du helt och hållet säljer din kundfordring till Amfa Bank. Vi tar då över hela kreditrisken och all hantering. Detta är den mer flexibla typen av factoring eftersom du själv väljer vilka av dina fakturor du vill sälja samt att du får pengarna på en gång.
fakta om att sälja fakturor, fakta om att köpa fakturor, fakta om export factoring, fakta om factoring