Huembsto.se

Kategorier och länkar inom Socialvård

Daglig verksamhet Stockholm på Rosersbergsviken

Rosersbergsvikens behandlingshem är en daglig verksamhet och ett boende för människor i Stockholms-regionen med tillstånd för LSS boende och riktar oss främst till individer som har Asperger, förståndshandikapp eller svagbegåvning och är i behov av ett specialboende. Vårt behandlingshem vänder sig till personer inom asperger och autism oftast i samband med ett förståndshandikapp eller svag-begåvning. Gästerna kommer oftast från Stockholm/Uppsala-regionen då man som andra vill ha nära till sina familjer.
Asperger boende

Off.Clinic - vård av unga förövare och offer

Off.Clinic är en privat klinik som arbetar specialiserat med sexuella beteendeproblem. Vi vänder oss till hela Sverige och arbetar främst med uppdrag från offentliga förvaltningar: socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och kriminalvård. Off.Clinic erbjuder enstaka eller integrerade insatser för enskilda, hela familjer och professionella. Arbetet bedrivs i antingen vår öppenvård eller slutenvård, Visslan HVB. Vi utreder och behandlar offer och förövare, pojkar och flickor, oavsett funktionshinder.

Personlig assistans i Lund och hela skåne

Behöver du hjälp med vardagssysslor och du söker efter ett pålitligt assistansbolag med lång erfarenhet och utbildad personal. Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig service, personligt engagemang och tillgänglighet till alla. Vi skräddarsyr din vård tillsammans med dig så att du får den rätta värden som du behöver och vill ha. Välkommen in på vår hemsida och läs mer om oss och få personlig assistans idag!
Assistansbolag

ADHD utredning barn i Halmstad

Är ditt barn väldigt överenergiskt och har svårt för att koncentrera sig i skollan och även hemma? Detta är dom vanliga symtom på ADHD och det kan vara bra att göra en ADHD utredning barn hos oss på Psykologhälsan i Halmstad AB. Vi har lång kunskap inom ADHD och kan hjälpa en med en snabb utredning. Välkommen in på vår hemsida och läs mer om oss!
Privat ADHD utredning i Halmstad